– Kwadrans z empatią –

Kwadrans z Empatią, 4.4: Żądania wywołują bunt

Budowanie relacji, zaufanie, poczucie wzajemnego brania siebie pod uwagę dzieje się dzień po dniu, rozmowa po rozmowie. Czasem pojawiają się sytuacje kryzysowe, pęknięcia, bywa że z pozoru niewielkie. Bywają uwierające, budzą zdenerwowanie i jakąś formę niechęci do współpracy.

Czym są te pęknięcia i jak ma się do nich Model 4 Kroków NVC?

W drugim odcinku przyglądamy się na różne sposoby żądaniom i ich wpływie na skuteczną komunikację z innymi osobami, w zespołach. Czy sformułowanie “Proszę zrób raport na piątek do 15:00” – to prośba czy żądanie? Czym się różni prośba od żądania i dlaczego nieraz choć nie chcemy jesteśmy odbierani jakbyśmy żądali?

Rozmawiamy o:

  • jak żądanie wpływa na jakość relacji w zespole i co warto zrobić w zamian
  • co utrudnia drugiej stronie zgadzanie się na nasze prośby
  • jak zadbać by prośba nie stała się żadaniem
  • jak rozmawiać w sytuacjach “trudnych” i kryzysowych
  • jak różnie mogą brzmieć żądania i na co warto mieć uważność.

Następnym razem zaproś siebie do obserwacji, co mówione przez Ciebie prośby wywołują u rozmówców. To ćwiczenie jest dla Ciebie, to rodzaj feedbacku i rozwoju.