wspieram

Mediacje NVC

Oferuję mediacje wg modelu opartego na Porozumieniu bez Przemocy (NVC). Mediacja jest spotkaniem w obecności mediatora, na które obie strony dobrowolnie się zgadzają. Przez cały proces mediacji ułatwiam komunikację między osobami znajdującymi się w konflikcie tj.: 

9

Wspieram wzajemne usłyszenie się i wyrażenie potrzeb przez obie strony

9

Dbam o wzajemny szacunek i równowagę pomiędzy stronami

9

Pomagam wypracować porozumienie i konkretne rozwiązania działające dla wszystkich zainteresowanych stron

Jak to wygląda w praktyce?

W konflikcie istnieją przynajmniej dwie perspektywy lub dwa sprzeczne punkty widzenia, a proces mediacji pomaga popatrzeć na całą sytuację z dystansu, co ułatwia późniejsze dojście do porozumienia. Podstawą mediacji NVC jest zaufanie i porozumienie w atmosferze wzajemnego szacunku i bezpieczeństwa, a ich celem jest nawiązanie kontaktu pomiędzy stronami, w taki sposób, aby obie strony były usatysfakcjonowane.

KROK 1

Pierwszym krokiem są tzw. premediacje, czyli osobne spotkania z każdą ze stron konfliktu. Spotkania premediacyjne odbywają się po to, abym mogła indywidualnie spotkać się z każdą ze stron i usłyszeć oraz zrozumieć, co dla każdej ze stron jest ważne. To również okazja by omówić cały przebieg procesu mediacyjnego. Spotkanie premediacyjne trwają ok. 60-90 minut dla każdej ze stron.

7

KROK 2

Kolejny krok to spotkania mediacyjne. W zależności od konfliktu, który zostaje przez strony wniesiony, proces mediacji może zakończyć się po pierwszym spotkaniu lub wymagać będzie kolejnych spotkań (ok. 2-5). Każde ze spotkań trwa ok. 90-120 minut.

7

KOSZTY

Cenę moich usług ustalam indywidualnie w oparciu o zapytanie i dalszą rozmowę.

dla kogo są mediacje…

Konflikty, które najczęściej mediuję:

9
Konflikty osobiste (pomiędzy członkami rodziny, partnerami, znajomymi, rodzic-dziecko,)
9

Konflikty w organizacjach (pomiędzy pracownikami lub działami, pomiędzy pracownikami i kadrą zarządzającą lub w relacjach z klientami)

9
Konflikty w zespole
9
Konflikt wewnętrzny

Spotkania premediacyjne i mediacje zazwyczaj odbywają się zdalnie. Istnieje możliwość premediacji i mediacji osobistych w Warszawie w moim gabinecie (osiedle Port Praski w Warszawie).

Umówmy się
na mediacje

Na każdą wiadomość staram się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych