wspieram

Krąg relacji

Rozmowy w strukturze kręgu dają przede wszystkim przestrzeń do słuchania, mówienia i rozwiązywania konfliktów, a także zmieniają konflikt w dylemat do
rozwiązania.

Krąg opiera się o narzędzia pochodzące z Porozumienia bez Przemocy (NVC), socjokracji oraz Systemic Consensing .

Struktura kręgu:

9

Grupa wraz z osobą/osobami facylitującymi siedzi w kręgu (nie ma stołów)

9

Głos przekazywany jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara

9

Nie ma przekazywania głosu po przekątnej lub w drugą stronę

9

Możliwe jest również prowadzenie kręgów online

zastanawiasz się…

Korzyści ze spotkań w kręgu

9

Umożliwia na zasadach partnerstwa i równości każdej osobie zabrać głos i być usłyszanym z tym co jest dla niej ważne i/lub trudne

9

Daje skupienie na teraźniejszości i szukaniu rozwiązania

9

W centrum uwagi staje omawiana sprawa, a nie dana osoba czy grupa osób

9

Pozwala na odejście od szukania winnego, nakierowuje na współodpowiedzialność i współzależność, dzięki czemu rozwija motywację i zaangażowanie w zespole

9

Zaangażowanym osobom daje poczucie sprawczości – poprzez zaproszenie wszystkich, których dylemat dotyczy do wspólnego wysłuchania i wyrażenia się, obniża poczucie bezradności i bezsilności, a zwiększa poczucie odpowiedzialności

9

Przywraca równowagę w relacjach i gotowość do widzenia siebie nawzajem, widzenia swoich ograniczeń jak i zalet

9

Zdejmuje odpowiedzialność z osoby będącej liderem grupy za rozwiązanie problemu

9

Bazuje na mądrości grupowej

Jak to wygląda w praktyce?

W pracy z kręgiem relacji facylitatorzy trzymają przestrzeń i prowadzą rozmowę w zaproponowanej strukturze (3 rundy pytań). Nie oceniają, nie doradzają, wspierają usłyszenie siebie i wyciągniecie jak najwięcej wniosków z zaistniałej trudnej sytuacji.

Krąg prowadzą zazwyczaj dwie osoby certyfikowane przez Centrum Porozumienia bez Przemocy, które mają długoletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji i kręgów.

Każdy krąg jest ustalany indywidualnie z zainteresowanymi zespołami, grupami, organizacjami.

 

Krąg trwa ok. 3-4 godziny (z młodzieżą ok. 90 minut). Każdorazowo czas trwania jest dostosowany do specyfiki grupy

Kręgi mogą odbywać się stacjonarnie (posiadam dostosowaną przestrzeń w Porcie Praskim w Warszawie)

Możemy spotkać się w kręgu online

w

Krąg można zorganizować w języku polskim i angielskim

Spotkajmy się w kręgu

Na każdą wiadomość staram się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych