SZKOLĘ

Trening Pozytywnej Neuroplastyczności

„Jeśli wciąż praktykujemy irytację czy niezadowolenie, stajemy się w tym coraz lepsi”

Rick Hanson.

Trening Pozytywnej Neuroplastyczności to praktyczny program, stworzony przez amerykańskiego neuropsychologa i autora bestsellera „Szczęśliwy mózg” – Rick’a Hansona. Bazuje na badania neurobiologów dotyczących zdolność ludzkiego mózgu do nieustającego uczenia się na doświadczeniach. Celem jest skierowanie tej wiedzy w stronę rozwijania pożądanego przez osobę dobrostanu.

Jak to wygląda w praktyce?

W każdej chwili nasz mózg buduje struktury neuronalne na bazie naszych doświadczeń. Świadomość tego procesu może pomagać wpływać i rozwijać wewnętrzne zasoby, których potrzebujemy do jakościowego życia, np. samoregulację, odporność na stres, determinację, cierpliwość, pewność siebie, optymizm, kreatywność, gotowość na zmiany.

Co więcej, kiedy nasze 3 potrzeby takie jak: unikania krzywdy, dążenia do nagrody i więzi nie są zaspokojone, mózg wchodzi w tryb stresu.Potrzebujemy nauczyć się funkcjonować w sytuacjach wyzwań tak, aby mieć poczucie zasadniczego zaspokojenia tych potrzeb. Wtedy zwiększy się nasz dobrostan i łatwiej nam będzie osiągać wyznaczone cele.

 Trening obejmuje część teoretyczną i liczne ćwiczenia, oparte na wynikach badań naukowych z dziedziny neurobiologii i neuropsychologii. 

W trakcie treningu dowiesz się: 

9

jak zmienić pętlę negatywizmu w naszym mózgu na pętlę pozytywów

9

jak rozwijać korzystne nastawienie do życia, by mieć więcej spokoju i radości w życiu

9

jak budować nasze silne strony by pozostawać w równowadze i mieć dostęp do swoich wewnętrznych zasobów w obliczu wyzwań

9

jak wspierać odporność, stan spokoju, zadowolenie i poczucie własnej wartości

Trening jest bardzo praktyczny i skupia się na nauczeniu się:

9

wykonywania prostej praktyki budującej obwody mózgowe, które są odpowiedzialne za korzystne doświadczenia, takie jak m.in.: poczucie własnej wartości, siła, spokój, radość zadowolenie, życzliwość, wytrwałość

9

budowania wewnętrznych zasobów,

9

używania kluczowych zasobów do radzenia sobie z wyzwaniami i trudnymi sytuacjami,

9

dostosowywania praktyki do aktualnych potrzeb i wyzwań uczestników,

9

stosowania praktyki każdego dnia, dla najlepszych efektów.

Trening jest dostosowany do tego jak uczy się mózg. Pozwala zmniejszyć odruchową, naturalną skłonność mózgu, do skupiania się na brakach, na tym co jest nie tak i na niepokoju. Praktyki są proste i zajmują kilka chwil, wykonywane regularnie pomagają nam zwiększyć dobrostan, poczucie szczęścia i rezyliencję.

Po treningu będziesz w stanie samodzielne praktykować, dostosowując praktyki do swoich potrzeb. Mózg uczy się na doświadczeniach. W szczególności na tych codziennych. Jeśli ktoś każdego dnia doświadcza irytacji to po jakimś czasie jest ekspertem od aktywowania w sobie tego doświadczenia. Dlatego jeśli chcemy mieć np. więcej spokoju, potrzebujemy każdego dnia integrować małe doświadczenia spokoju, które najczęściej są już obecne, tylko ich nie zauważamy i nie instalujemy w obwody neuronalne.

.

Nie jest to Trening, który lekceważy problemy.
Zachęca jedynie, aby zbudować w sobie zasoby do pozostania w wewnętrznym dobrostanie, nawet kiedy zalewają nas fale życiowych burz.

Twórca Treningu, Rick Hanson zachęca:

„Deal with the bad and turn to the good and grow the good”
„Radź sobie ze złem, a zwróć się w kierunku dobra i je rozwijaj”
Trening prowadzą Anna Andrzejewska i Joanna Berendt, które są certyfikowane przez Ricka Hansona .

Termin

30-31.10.2023, godz. 9-16
oraz 6.11.2023, godz. 9-16

Spotkania odbywają się na platformie Zoom w formie warsztatowej z dużą ilością praktyki własnej i ćwiczeń w podgrupach.

Koszty

Cena szkolenia wynosi 1500 zł

Jeśli cena jest dla Ciebie jedyną przeszkodą do wzięcia udziału w warsztatach to zapraszamy do kontaktu. Chętnie porozmawiamy, jak możemy wspólnie zadbać o obie strony.
Zapisz się na szkolenie

Trening współorganizowany jest wspólnie z Centrum Neurointegracji MIND, Master Coach oraz Fundację Nowych Możliwości Equante