wspieram

Superwizja i mentoring NVC

Wierząc w siłę wspólnego uczenia się i wymiany informacji zwrotnej w bezpiecznym środowisku, zapraszam do procesów wpierających wdrażanie założeń i narzędzi Porozumienia bez Przemocy (NVC) w życie osobiste i zawodowe.

Superwizja i mentoring są dla mnie kluczowymi procesami wspierającymi osoby praktykujące NVC w integracji tego podejścia w życiu i pracy. To proces całkowicie dostosowany do potrzeb klienta/klientki a jednocześnie dający szansę na lepsze poznanie siebie, przejrzenie się jakby „w lustrze” swoich słów i podejmowanych decyzji i działań.

 

zastanawiasz się…

Korzyści z superwizji i mentoringu NVC

9

Wspierają dogłębne poznanie wybranych narzędzi NVC i kluczowych założeń tego podejścia

9

Umożliwiają rozszerzenie swojego wachlarza narzędzi NVC i obszarów do ich zastosowania

9

Zapraszają do szukania drogi do świadomych wyborów i zwiększania świadomości oraz wymiany i refleksji

9

Pomagają zintegrować NVC w zgodzie z sobą i na swój własny sposób

9

Są okazją na „uczenie się w działaniu”, poprzez bieżącą praktykę wybranych narzędzi NVC i otrzymanie informacji zwrotnej na temat ich zastosowania

 

Jak to wygląda w praktyce?

Dzięki superwizji i mentoringowi zaproszę Cię do doświadczania NVC na głębokim i zaawansowanym poziomie oraz do współtworzenia i przyglądania się swojemu procesowi nauki.

W trakcie każdej sesji działam na rzecz tworzenia bezpiecznej przestrzeń, aby umożliwić Ci obserwację własnych zachowań i reakcji. Unikam dawania „prostych rad”  ponieważ skupiam się na pomocy w zwiększaniu zrozumienia samego siebie w relacji z drugą osobą i odniesieniu się do trudności, które towarzyszą Ci w pracy nad konkretnymi przypadkami.

Sesja zazwyczaj trwa ok. 75 minut

Sesje zazwyczaj odbywają się zdalnie  

Istnieje możliwość spotkań osobistych w moim gabinecie (osiedle Port Praski w Warszawie) lub innym miejscu, które wspólnie ustalimy

w

Pracuję w języku polskim i angielskim

Umówmy się

Na każdą wiadomość staram się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych