szkolę

NVC W PRACY COACHA
– kurs on line

Kurs on line „NVC w pracy coacha” – to kurs dla Ciebie!

Wspólnie z Kają Kozłowską przygotowałyśmy kurs online dla osób będących coachami. Celem naszego kursu jest wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, NVC) i zaprezentowanie NVC, jako narzędzia wzmacniającego pracę coachingową.

Zobacz

Kurs on line
„NVC w pracy coacha”

Kurs podzielony jest na 5 modułów tematycznych. Materiały mają postać webinarów,
a każdy webinar zawiera instrukcję (w formie wideo, audio i pisemnej) do pracy własnej.

9

Moduł 1: Rozpoznanie potrzeb jako krok do empatycznego kontaktu.

9

Moduł 2: Zasobny stan coacha i klienta.

9

Moduł 3: Co się kryje za trudnym komunikatem?

9

Moduł 4: Jak dogadać się z wewnętrznym krytykiem?

9

Moduł 5: Moc doceniania i wdzięczności w coachingu.

Jak to wygląda w praktyce?

Na kursie w praktyczny sposób przedstawiamy fundamenty NVC i pokazujemy jak zastosować Porozumienie bez Przemocy, tak aby przyczyniło się do budowania dobrostanu zarówno coacha jak i klienta (nawet w trudnych sytuacjach). Wierzymy, że zaproponowane ćwiczenia do pracy własnej przyniosą Ci cenne spostrzeżenia i wzbogacą Twoją praktykę coachingową.

W trakcie modułów zaprosimy Cię do wzmocnienia swoich kompetencji w pracy z krytykiem wewnętrznym, docierania do sedna kryjącego się za słowami klientów i klientek czy radzenia sobie z trudnymi komunikatami. Będziemy też na różne sposoby zgłębiać i odkrywać tajniki empatycznego i skutecznego słuchania, które pozwoli Ci bardziej efektywnie wspierać klientów w ich podróży rozwojowej.

To ważne…

Kurs będzie stanowił przydatne uzupełnienie Twojej wiedzy jeśli:

9

pracujesz jako coach i zastanawiasz się czym jest NVC

9

chcesz sprawdzić jak podejście NVC może rozwinąć Twoje kompetencje i praktykę coachingową

9

szukasz nowych narzędzi i praktycznych inspiracji, by jak najpełniej wspierać swoich klientów w procesach coachingowych

9

chcesz poznać sposoby dbania o swój dobrostan i zasoby, zarówno w pracy coacha jak i w ważnych dla Ciebie relacjach

Prowadzące kurs

Jesteśmy z Kają doświadczonymi coachkami i nauczycielkami coachingu (ICF PCC i MCC). Każda z nas ma ponad 15 lat doświadczenia w tej roli oraz wiele lat podążania ścieżką Porozumienia bez Przemocy. Dla nas NVC to nie są narzędzia czy metoda – to pewien sposób patrzenia na siebie, klientów i relacje które z nimi tworzymy. Staramy się dostrzegać uniwersalne ludzkie potrzeby i z miejsca człowieczeństwa szukać rozwiązań budujących dobrostan. W ramach kursu otrzymasz: pełne merytoryki, pasji i przykładów nagrania prowadzone przez Kaję Kozłowską i Joannę Berendt

9

materiały i formularze z ćwiczeniami prezentowanymi w czasie nagrań (do wykorzystania w pracy ze sobą lub/i klientami)

9

PDF z listą uczuć i potrzeb do praktyki własnej

Po zakupie otrzymasz dostęp do materiałów na dysku, z których będziesz mogła/mógł korzystać we własnym tempie. Całość kursu to prawie 6 godzin nagrań (wideo lub audio) i dodatkowe materiały wspierające praktykę.

cena: 290 zł