szkolę

Szyte na miarę
warsztaty dla biznesu

Im bardziej jesteśmy świadomi naszych potrzeb, tym lepiej możemy o sobie stanowić i lepiej rozumieć innych.

Marshal B. Rosenberg

W pracy z liderami i menadżerami wykorzystuję swoje wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami w sektorze bankowym. Klientom oferuję najwyższej jakości szkolenia dostosowane do ich potrzeba jednocześnie przekazuję sprawdzoną wiedzę i narzędzia z zakresu komunikacji, przywództwa opartego na coachingu i empatii, coachingu, budowania zespołu, radzenia sobie z emocjami i wielu innych zagadnień. Pracuję również z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Szkolenia dla biznesu szyte na miaręto z jednej strony odpowiedź na specyficzne potrzeby zespołów czy organizacji, a jednocześnie rozwiązanie pomagające zwiększyć efektywność i skuteczność rozwijania konkretnych kompetencji, a także systemowe zadbanie o rzeczywiste zmiany w zespołach czy organizacjach.

Zobacz

Co warsztaty zmienią w Twojej firmie

Rozwijanie świadomości swoich uczuć i potrzeb pomaga nie tylko w zadbaniu o siebie, o swój dobrostan i zdrowie, lecz równieżotwiera drogę do porozumienia z drugim człowiekiem, co buduje platformę do wypracowywania rozwiązań uwzględniających obie strony (wygrany-wygrany nie wygrany-przegrany).

Zamiast sięgać po utarte oraz nawykowe ścieżki w komunikacjizapraszam uczestników do zatrzymania się i świadomego wybierania, jak chcą się zachować, aby zostać przy tym w zgodzie ze sobą̨, ale i z uważnością na drugą stronę rozmowy.

zastanawiasz się…

Jak to działa?

A gdyby tak odejść w naszych relacjach biznesowych od szukania winnego i walczenia o to, kto ma rację na rzecz budowania jakościowych relacji i kontaktu – zarówno z sobą̨ jak i z innymi? Nawykowo często sięgamy po oceny, interpretacje i osądy, co znacząco utrudnia nam dialog i wzajemne zrozumienie. W trakcie cyklu warsztatów przyglądamy się̨ w jaki sposób za pomocą NVC możemy zwiększyć szansę na uchwycenie tego, co jest ważne – z równoczesnym uwzględnieniem potrzeb zespołu.

Jak to wygląda w praktyce?

Program warsztatów każdorazowo jest dostosowany do indywidualnych potrzeb zespołu czy organizacji.

Szkolenie + coaching konfliktu? Szkolenie i coaching zespołowy?
Według mnie nie ma jednego, uniwersalnego i skutecznego rozwiązania rozwojowego, ponieważ kluczem jest dialog wokół tego co ważne, co możliwe i dostosowanie rozwiązania do potrzeb klienta.

Przykładowe zagadnienia poruszane na warsztatach:

9
Co zwiększa szanse na porozumienie, a co nas od siebie oddala?
9

Jakie są cztery kluczowe komponenty w komunikacji stawiającej na wypracowanie rozwiązania uwzględniającego wszystkich?

9
Jak mówić, by być usłyszanym?
Jak słuchać, by usłyszeć?
9
Co stoi za „trudnym komunikatem” i jaka jest dynamika trudnych rozmów?
9
Jak budować współpracę i efektywność w zespole?
9
Jak mogłaby w naszym zespole wyglądać kultura regularnego dawania sobie informacji zwrotnej opartej na współpracy?

Zaproś warsztaty do swojego zespołu

Skontaktuję się w ciągu max 72 h by lepiej poznać potrzeby
i wspólnie ustalić możliwe kroki i działania.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych