– Kwadrans z empatią –

Kwadrans z Empatią, 3.5: Czy jesteś gotów z tym żyć? Model zgody w praktyce

Model zgody zaprasza nas do zrozumienia siebie nawzajem usłyszenie siebie naprawdę i swoich potrzeb.

 W praktyce zadajemy uczestnikom spotkania dwa pytania:

✔ Czy jesteś w stanie żyć z daną decyzją? 

✔ Co więcej, do jakiego stopnia potrafisz żyć z zawartym porozumieniem, a jakimi zmianami w nim można by zaspokoić twoje potrzeby?

Jak napisała Marie Miyashiro w książce “Trzeci wymiar”: “W modelu zgody opartym na potrzebach kontakt z grupą jest równie ważny jak treść propozycji czy problem, którym się zajmujemy.“

Narzędzie stopniowania zgodności oraz spektrum podejmowania decyzji pomagają stworzyć między członkami grupy czy zespołu kontakt oparty na potrzebach charakteryzujący się skutecznością i współpracą.

 

W tym odcinku omawiamy:

✔ jak wygląda zaproponowana przez Marie Miyashiro skala zgodności?

✔ jak można model zgody zastosować w środowisku pracy

✔ dlaczego warto pochylić się nad zapraszaniem zgody i uważnością na sprzeciw?