– Kwadrans z empatią –

Kwadrans z Empatią 6.6: I jak intencja

Co to znaczy 'dobra’ intencja a co przynosi nam podział na dobre i złe intencje?
Jak Porozumienie bez Przemocy definiuje intencję kontaktu?

Podczas rozmowy o intencji, na podstawie książki „Alfabet Empatii” rozmawiamy o dualizmie podziału intencji prowadzącego do świata, w którym ktoś na coś zasługuje lub nie a także o tym, jaką moc ma w sobie 'intencja kontaktu’.

W NVC głównym przeświadczeniem jest, że wszystko co robimy i mówimy jest próbą zaspokojenia potrzeb. Kiedy odchodzimy od świata podziału (dobre i złe intencje) i zaczynamy dostrzegać potrzeby innych ludzi, to wyrabiamy w sobie intencje kontaktu – moje potrzeby znam + chce zobaczyć, usłyszeć potrzeby rozmówcy po to by znaleźć rozwiązania, które będą realnie służyły obu stronom.

Każda rozmowa oparta o otwartość na potrzeby drugiego człowieka, w tym pracownika, szefa, klienta, przynosi nowe spojrzenie, otwiera, a nawet zmienia. Kiedy słyszymy, co jest ważne dla drugiej osoby, możemy to uwzględniać, możemy to adaptować.

Biorąc pod uwagę cele biznesowe organizacji wydaje się, że wymaga to czasu i uważności (czyli także czasu). I jednocześnie, pamiętając o tym, że bezpieczeństwo psychologiczne jest podstawą skutecznego, kreatywnego, działającego zespołu czy organizacji, słuchanie drugiego człowieka, jego wartości, potrzeb, pomysłów i uwzględnianie ich, jest, według nas, jednym ze skuteczniejszych sposobów na budowanie efektywności.