– Kwadrans z empatią –

Kwadrans z Empatią, 3.4: Poznaj Model Zgody

W tym odcinku podcastu „Kwadrans z empatią w biznesie omówimy m.in.: 

· czym się różni model podejmowania decyzji oparty na zgodzie od konsensusu,

· jakie ryzyka niesie podejmowanie decyzji większością głosów,

· jak działa model podejmowania decyzji przez większość a jak mogłoby to wyglądać, gdy zaczniemy uwzględniać potrzeby wszystkich.

 

Świadomość́ potrzeb, tego co naprawdę jest dla nas ważne w procesie podejmowania decyzji w środowisku pracy i w zespole niejednokrotnie stoi w sprzeczności z tym, do czego wielu z nas przywykło, do podejmowania decyzji przez większość.

 Marie Miyashiro, w swojej książce „Trzeci wymiar” opisała „model zgody” czyli model grupowego podejmowania decyzji oparty na potrzebach [ang. needs-based Consent Model]. I właśnie temu dedykujemy ten i następny odcinek.